Stichting De Maretak en het Toon Hermanshuis Zeewolde organiseren voorlichtingsavond prostaatkanker

Diagnose prostaatkanker, en dan? Er komt veel op u en uw naasten af. Veel vragen, onzekerheid, wellicht angst. Waarschijnlijk  gaat u op zoek naar informatie en heeft u wellicht behoefte om uw verhaal te delen met lotgenoten.

Stichting De Maretak houdt samen met het Toon Hermanshuis uit Zeewolde donderdag 24 september een informele voorlichtingsavond voor mannen die de diagnose prostaatkanker hebben gekregen, hun partner en overige naasten.

Dr. G.W. de Graaf (Geerte) urologe St Jansdal,  een oncologie verpleegkundige en dhr. Piet Braal regio vertegenwoordiger van de Prostaat Kanker Stichting Nederland geven ieder op hun vakgebied voorlichting over de diverse aspecten van prostaatkanker.

Aan de orde komen zelfonderzoek, de diagnose, wat zijn de verwachtingen, wat zijn de huidige mogelijkheden. Waar kan ik lotgenoten ontmoeten, waar kan ik heen met mijn vragen, angsten, onzekerheid etc. Tijdens deze interactieve voorlichtingsavond is het mogelijk om direct uw vragen te stellen.
Ook staat er een tafel waarop allerlei voorlichtingsmateriaal voor u klaar ligt.

Wij nodigen u van harte uit op donderdagavond 24 september in wijkontmoetingscentrum De Tinne Houtkamp 33 in Harderwijk.

Inloop vanaf 19.00 uur, start van de avond 19.30 uur.

Opgave voor deze avond per voorkeur via email: aanmelden@demaretakveluwe.nl
Indien u niet over mail beschikt via tel. nr: 06 4182 9887
Uiteraard volgen wij de richtlijnen van het RIVM, we zitten op ruime afstand van elkaar, mondkapjes en hand desinfectie zijn aanwezig.

ONDERZOEK BEWIJST MEERWAARDE Toon Hermanshuis Zeewolde

Zeewolde –Onderzoek naar de door IPSO inloophuizen, waaronder Het Toon Hermanshuis Zeewolde, aangeboden informele zorg bij kanker wijst uit dat 96% van de bezoekers een positief effect ervaart. Uit dit door Sinzer en in samenwerking met KWF uitgevoerd onderzoek blijkt verder dat 84% van de bezoekers vindt dat door het bezoek aan het inloophuis hun kwaliteit van leven is verhoogd. Ook hoog scoort: beter kunnen ontspannen en beter hulp durven vragen door het bezoek aan het inloophuis. Daarnaast is vastgesteld dat inloophuizen een belangrijke bijdrage leveren bij arbeidsparticipatie.

Psychosociale Oncologische zorg
Het Toon Hermanshuis is lid van brancheorganisatie IPSO. Bij het THhuis kunnen mensen met kanker en hun naasten terecht voor laagdrempelige psychosociale ondersteuning, contact met lotgenoten, informatie en activiteiten gericht op ontspanning, expressie en verwerking. Zie voor meer informatie www.toonhermanshuiszeewolde.nl
“Dat gasten de toegevoegde waarde van het THhuis ervaren, weten we door gesprekken die wij dagelijks voeren”, vertelt Hans Nobel, voorzitter van het THhuis. “Maar wij weten ook dat onderzoek van belang is voor verwijzers binnen het oncologische veld en voor het verkrijgen van financiering”.
Relatie met positieve gezondheid
De effecten die zijn geconstateerd blijken goed te passen bij het gedachtengoed van de positieve gezondheid, zoals die is ontwikkeld door Machteld Huber. De definitie van gezondheid die zij hanteert betreft: het vermogen van mensen om met de fysieke, emotionele en sociale levensuitdagingen om te gaan en zo veel mogelijk eigen regie te voeren. Deze brede kijk op mens en gezondheid hanteert het THhuis ook. Landelijk bieden inloophuizen voor 89% van de gasten meerwaarde op ten minste drie van de zes domeinen van positieve gezondheid.
Het grootste effect wordt vastgesteld op het maatschappelijk functioneren, gevolgd door mentaal functioneren, kwaliteit van leven en dagelijks functioneren. Uit het onderzoek blijkt nadrukkelijk dat inloophuizen de zelfregie stimuleren en bijdragen aan activering en meedoen binnen de samenleving. Het helpt ook dat landelijk 54% van de gasten aangeeft zich energieker te voelen door het bezoek aan het inloophuis. Een belangrijk onderzoeksresultaat omdat vermoeidheid klacht nummer één is bij kanker1.
Impact vergroten
Op dit moment wordt het THhuis per jaar flink bezocht. Met meer financiële ondersteuning kan het inloophuis van waarde zijn voor een nog grotere groep mensen. Daartoe is het ook belangrijk dat verwijzers actiever attenderen op de informele ondersteuningsmogelijkheden. Investering en verwijzing naar inloophuizen betaalt zich terug in een belangrijke bijdrage aan het leven van mensen met kanker, dat niet in geld is uit te drukken. Tegelijkertijd is dit kostenbesparend, voornamelijk door de maatschappelijke bijdrage die inloophuizen leveren op gebied van terugkeer naar werk. Sinzer heeft aangegeven dat met een voorzichtige inschatting en bij de huidige aantallen, het specifiek voor dit thema, nu al gaat om een landelijk bedrag van rond de 8 miljoen euro.

1 bron landelijk onderzoek NFK i.s.m. haar lidorganisaties

Contact

Voor vragen kunt u altijd een bericht sturen, wij zullen deze zo snel mogelijk beantwoorden.

Not readable? Change text. captcha txt

Start typing and press Enter to search