Privacybeleid voor Inloophuizen (IPSO)

Gasten van een inloophuis verdienen ondersteuning van een zo professioneel mogelijk niveau. Vanuit de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG)  geldt ook een wettelijke zorgplicht voor de zorgvuldige omgang met persoonsgegevens van gasten. In dit privacybeleid leggen we uit hoe het Toon Hermanshuis Zeewolde omgaat met persoonsgegevens en de privacy van gasten helpt waarborgen.
Welke gegevens we verzamelen.
Van onze gasten verzamelen wij de volgende persoonlijke gegevens:
Naam
Adres
Woonplaats
Telefoonnummer
E-mailadres
Geboortedatum
Geslacht
Kankersoort en stadium (niet verplicht)
Primair behandelcentrum en verwijzer (niet verplicht)
Bezoekdata
Deelname aan activiteiten
Cookiegegevens (alleen bij gebruik van onze website)
Hoe we uw gegevens gebruiken.
De verzamelde persoonlijke gegevens gebruiken wij alleen voor:
Opname in het gasten-registratiesysteem;
Het selecteren, aanbieden en uitvoeren van zorg-op-maat;
Communicatie met u;
Het aanbieden van nieuwsbrieven;
Het optimaliseren en beveiligen van onze website.
Wie krijgt uw gegevens te zien
Voor medewerkers van het inloophuis geldt een geheimhoudingsverplichting.
Persoonlijke gegevens verstrekken wij zonder uw toestemming niet aan derden.
Periodieke rapportage aan branche-organisatie IPSO is kwantitatief van aard en bevat geen persoonsgegevens.
Wij zorgen ervoor dat papieren informatie van of over u achter slot en grendel wordt opgeborgen, het registratiesysteem is eveneens privacyproof.
Uw toestemming
Wij mogen uw persoonlijke gegevens alleen verwerken als u ons hiervoor vooraf toestemming hebt gegeven. Voor het verzamelen van uw persoonlijke gegevens en het registreren van uw toestemming gebruiken wij het standaard Intake- en Toestemmingsformulier ‘Gasten van brancheorganisatie IPSO’.
Uw rechten
Uiteraard zullen wij ons best doen om u te ondersteunen bij de uitoefening van uw rechten. Zo kunt u ons, met redelijke tussenpozen, vragen de gegevens die wij van u hebben: in te zien, te wijzigen, over te dragen of te vergeten.
Meer informatie
Voor meer informatie kunt u terecht op onze website www.Toonhermanshuiszeewolde.nl of contact opnemen met info@toonhermanshuiszeewolde.nl U kunt ook mailen naar privacy@ipso.nl.

Contact

Voor vragen kunt u altijd een bericht sturen, wij zullen deze zo snel mogelijk beantwoorden.

Not readable? Change text. captcha txt

Start typing and press Enter to search